Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Lubelskie TBS

Lubelskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o.

ul. Tarasowa 3, 20-819 Lublin
tel.: (81) 746 77 52
e-mail: info@lubelskie-tbs.pl
formularz kontaktowy


TBS

LUBELSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu  - mgr Barbara Figiel

Władze i struktura organizacyjna LTBS-u
 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd Spółki.

Spółka działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego / tekst jednolity ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ) / ,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 )
 • Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Umowy Spółki spisanej w Kancelarii Notarialnej


Przedmiot działania  LTBS-u.

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
 2. Spółka może również:
 1. nabywać budynki mieszkanie,
 2. przeprowadzać   remonty   i  modernizacje   obiektów  przeznaczonych  na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
 4. sprawować na podstawie umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki,
 5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
 1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
 2. budowaniu domów wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
 3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
 4. prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.